50 Best Motivational Quotes in Punjabi – ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ

ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ Motivational Quotes in Punjabi ਪੜ੍ਹੋ , ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

Motivational Quotes in Punjabi – ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖੋ

“ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਜਿਊਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.”

Bhagwat Gita
Motivational Quotes in Punjabi
Motivational Quotes in Punjabi

ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਣਨੀ

“मेरा नेतृत्व करो, मेरा अनुसरण करो, या मेरे रास्ते से हट जाओ। “

George S . Patton
Motivational Quotes in Punjabi

ਨਿਡਰ ਹੋਵੋ

“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.”

OSHO
Motivational Quotes in Punjabi

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

“ਆਓ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।”

 R.N Tagore
Punjabi Motivation boxing

ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ

“ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। “

Mark Twain
quotes punjabi motivation

ਫੋਕਸਡ ਰਹੋ

“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।”

George Bernard Shaw
Motivational Quotes in Punjabi
Motivational Quotes in Punjabi

Motivational Quotes in Punjabi – ਸਫਲਤਾ ਲਈ

ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ

“ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।”

Bill Gates
Bill gates quotes in punjabi

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ

“ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੋ.”

– Theodore Roosevelt
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

“ਸਫ਼ਲਤਾ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.”

– Winston Churchill
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ

“ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ.”

– Sam Levenson
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

“ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ”

– John Maxwell
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਜੋਖਮ ਲਓ

“ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ.”

– Steve Jobs
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

Inspirational Quotes in Punjabi – ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ

“ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਗੇ।”

– Franklin D. Roosevelt
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

“ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ.”

– Steve Jobs
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

“ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ਾਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.”

– Wayne Gretzky
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋ

“ਸਫਲ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਫਲ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।”

– Jim Rohn
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਦਰਦ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟਚਸਟੋਨ ਹੈ

“ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੈ.”

– Nelson Mandela
ਨਿਰਭਉ ਹਵਾਲਾ ਬਣੋ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ

ਕੀ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ।

Bill Cosby

ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ. ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

– Wayne Dye
ਨਿਰਭਉ ਹਵਾਲਾ ਬਣੋ
Motivational Quotes in Punjabi

ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

– Italin Proverb

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ.

– Lord Shri Rama
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

—JOHN KOTTER

“ਅਸਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.”

—Grandpa (Alan Arkin), Little Miss Sunshine (2006)
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ
Motivational Quotes in Punjabi

ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Arnold Glasow

ਉਹ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਦਮੀ ਹੈ।

James Russell Lowell
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ
Inspirational Quotes

ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Nelson Mandela

ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

– Anatole France
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

“ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.”

—Roy McAvoy (Kevin Costner), Tin Cup (1996)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਲੋਕ ਜੋਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ।

Chanakya
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

Franklin Roosevelt

ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

– Robert F. Kennedy
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

– Rig Veda

ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

– Henry G. Weaver
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ
Motivational Quotes in Punjabi

ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈ।

– Bhagavad Gita

“ਦੁਨੀਆ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

—Lincoln Hawke (Sylvester Stallone), Over the Top (1987)
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ

ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

—ERIC HOFFER

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ।

—ERICH FROMM
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ
Motivational Quotes in Punjabi

ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

― Lao Tzu

ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੀਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

― Anthony Robbins 
ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ
Motivational Quotes in Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ – ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਿਆਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਲਿਖੋ – ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ।
 • ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ – ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਈਬਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਵਾਲਪੇਪਰ – ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਾਂਗ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

ਸੰਖੇਪ

 • ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
 • ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਗਲੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ –

 1. “ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ.” – ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ
 2. “ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।” – ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੀ. ਲਾਰਸਨ
 3. “ਸਫ਼ਲਤਾ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.” – ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ
 4. “ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.” – ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ
 5. “ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ” – ਜੌਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ
 6. “ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ.” – ਸੈਮ ਲੇਵੇਨਸਨ
 7. “ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਗੇ।” – ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ
 8. “ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ਾਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.” – ਵੇਨ ਗ੍ਰੇਟਜ਼ਕੀ
 9. “ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੈ.” – ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ
 10. “ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ.” – ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ
 11. “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ.” – ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ
 12. “ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।” – ਸੀਐਸ ਲੇਵਿਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ –Suggested Reading :- Inspirational Quotes From Bhagavad Gita

FAQ

ਪ੍ਰ. ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰ. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰ: ਪ੍ਰੇਰਕ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ।

 ਬਾਹਰੀ ਹਵਾਲਾ – Motivational Video Punjabi