Top 40 + Jesus Love Quotes in Telugu [యేసు ప్రేమ కోట్స్]

jesus love quotes in telugu

Jesus Love Quotes in Telugu జీసస్ లవ్ కోట్‌లు యేసు మనల్ని ఎలా త్యాగపూరితంగా మరియు బేషరతుగా ప్రేమించాడనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మన పాపాలకు శిక్షను చెల్లించడానికి మరియు దేవునితో మనలను సమాధానపరచడానికి సిలువపై తన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టడం ద్వారా అతను ఈ ప్రేమను ప్రదర్శించాడు. యేసు తన బోధనలు మరియు చర్యల ద్వారా, ఒకరినొకరు ఎలా ప్రేమించాలో మరియు సేవ మరియు కరుణతో జీవించడం ఎలాగో చూపించాడు. ఈ ప్రేమ క్రైస్తవ విశ్వాసానికి ప్రధానమైనది … Read more

Best 40 + Jesus Love Quotes in Tamil [இயேசு காதல் மேற்கோள்கள்]

jesus love quotes in tamil

Jesus Love Quotes in Tamil  இயேசு அன்பின் மேற்கோள்கள் இயேசு எவ்வாறு தியாகம் மற்றும் நிபந்தனையின்றி நம்மை நேசித்தார் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையைச் செலுத்தவும், கடவுளோடு நம்மை ஒப்புரவாக்கவும் சிலுவையில் தன் உயிரைக் கொடுத்து இந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார். தம்முடைய போதனைகள் மற்றும் செயல்கள் மூலம், ஒருவரையொருவர் எவ்வாறு நேசிப்பது மற்றும் சேவை மற்றும் இரக்கத்துடன் வாழ்வது என்பதை இயேசு நமக்குக் காட்டினார். இந்த அன்பு கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் மையமானது மற்றும் … Read more

Jesus Love Quotes in Hindi यीशु के प्यारे वचन

जीसस लव कोट्स इन हिंदी

Jesus Love Quotes in Hindi  इस बात पर आधारित हैं कि कैसे जीसस ने हमें बलिदान और बिना शर्त प्यार किया। उसने हमारे पापों के दंड को चुकाने और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए क्रूस पर अपना जीवन देने के द्वारा इस प्रेम को प्रदर्शित किया। अपनी शिक्षाओं और कार्यों के … Read more

Jesus Love Quotes – Revealing Words Of Christ On Love

Jesus Love Quotes

Jesus Love Quotes are based on how Jesus loved us sacrificially and unconditionally. He demonstrated this love by giving up his life on the cross to pay the penalty for our sins and reconcile us with God. Through his teachings and actions, Jesus showed us how to love one another and live a life of … Read more

50+ Jesus Quotes in Telugu [తెలుగులో జీసస్ కోట్స్]

Jesus Quotes in Telugu

50+ Jesus Quotes in Telugu – జీసస్ కోట్స్ – శక్తివంతమైన జీసస్ క్రైస్ట్ కోట్స్ [2023] జీసస్ ఆఫ్ నజరేత్ లేదా జీసస్ క్రైస్ట్ అని కూడా పిలువబడే జీసస్, ప్రపంచ చరిత్రలో కీలకమైన వ్యక్తి మరియు క్రైస్తవ మతానికి కేంద్రం. పాత నిబంధనలో ప్రవచించబడిన మెస్సీయ (లేదా రక్షకుడు) మరియు దేవుని కుమారుడని క్రైస్తవులు నమ్ముతారు. క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం, యేసు బేత్లెహేములో జన్మించాడు, జాన్ బాప్టిస్ట్ చేత బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు మరియు … Read more

Powerful Jesus Quotes in Tamil [இயேசு மேற்கோள் காட்டுகிறார்]

jesus quotes in tamil

Jesus quotes in Tamil நாசரேத்தின் இயேசு அல்லது இயேசு கிறிஸ்து என்றும் அழைக்கப்படும் இயேசு, உலக வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நபராகவும், கிறிஸ்தவத்தின் மையமாகவும் உள்ளார். அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்ட மேசியா (அல்லது இரட்சகர்) மற்றும் கடவுளின் மகன் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டின் படி, இயேசு பெத்லகேமில் பிறந்தார், ஜான் பாப்டிஸ்டால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார், மேலும் அவருக்கு 30 வயதாக இருந்தபோது பொது ஊழியத்தைத் தொடங்கினார். கடவுளின் அன்பு மற்றும் … Read more

जीसस के अनमोल वचन: 50 Jesus Quotes in Hindi That Will Fill Your Heart with Love

jesus quotes in hindi

Jesus Quotes in Hindi जीसस, नासरत या जिन्हे जीसस क्राइस्ट के रूप में भी जाना जाता है , उनके अनमोल वचन हैं। येशु के जीवन से हमे प्रेम , क्षमा , दया करुणा और आगे बढ़ते रहने की प्ररेणा मिलती है, प्रभु येशु के वचनो को पढ़ कर हमे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती … Read more

50+ Jesus Quotes – Powerful Jesus Christ Quotes [2023]

Jesus Quotes

Jesus Quotes are taken from teachings of Jesus, also known as Jesus of Nazareth or Jesus Christ, is a pivotal figure in world history and the center of Christianity. Christians believe he is both the Messiah (or savior) prophesied in the Old Testament and the Son of God. According to the New Testament, Jesus was … Read more